Over Imuka

We leven in een digitale wereld. Data en technologie veranderen en bepalen in toenemende mate de dienstverlening en werkwijze van bedrijven en instanties. Internet, cloudcomputing en smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

In de orthopedische zorg zet deze ontwikkeling zich minder snel door. Hoewel de digitalisering goed op gang is, blijft het gebruik van innovatieve technologie en data in het zorgproces nog achter. Wij zijn er echter van overtuigd dat technologie en data een grote bijdrage kunnen leveren aan de optimalisering van orthopedische zorg, waarbij er evenredig aandacht is voor cliënt, zorgverlener, maatschappij en de aarde.

IMUKA zet zich daarom als kennisplatform in voor het verbeteren, vernieuwen en innoveren van de zorg bij heup- en knieartrose. Wij zien de inzet van data en innovatieve technologie als basis voor de optimalisering van zorgproces en zorguitkomst: shaping the future of hip and knee osteoarthritis.

Menu